Northern

Hifive er et modulært mediemøbel fra Northern, designet av Rudi Wulff i 2018. Etter møbelets suksess i markedet, ønsket Northern å fremheve møbelets fleksibilitet gjennom en interaktiv kjøpsopplevelse.

Hifive kan kun utvides horisontalt. Møbelets fysiske begrensninger er ivaretatt i de digitale interaksjonene, slik at en kun kan legge til komponenter langs siden og trekke dem fra side-til-side.

Grensesnittet tar høyde for fremtidig skalering dersom Northern skulle lansere nye komponenter eller farger til Hifive.

I dag kjøpes de fleste Hifive-system av private kunder, men Northern ser at prosjektkunder og arkitekthus blir en stadig viktigere kundegruppe. Ekstrafunksjoner som fritt fargevalg og nedlastbare modeller hjelper kunder med spesielle behov.